ÚVOD / INTRO

Čestné předsednictvo / Honorary committee

Mr. David Haggerty
president ITF
ITF President

Ondřej Šebek
Předseda Národní sportovní agentury
President of Czech National Sports Agency

Ing. Ivo Kaderka, CSc.
prezident ČTS a Tennis Europe
President of Czech Tennis Association and Tennis Europe

Mr. Carlos Bravo
člen výboru ITF
a předseda výboru juniorských soutěží ITF
ITF Board Member
& Chairman of the ITF Juniors Committee

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
President of Olomouc Region

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova
Mayor of Statutory City of Prostejov

doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.
jednatel TK PLUS
CEO of TK PLUSOrganizační výbor / Tournament management committee

Matt Byford
vedoucí juniorského a seniorského okruhu a soutěží, ITF
Head of Juniors & Seniors

Petra Černošková
ředitelka turnaje
Tournament Director

Mr. Stephane Cretois
turnajový rozhodčí, ITF
Tournament Referee, ITF

Ing. Petr Flašar
vedoucí rozhodčích
Chief of Officials

Mgr. Martin Chumchal
asistent rozhodčího
Assistant Referee

PhDr. Michal Ptáček
zástupce TK Prostějov
Representative of TK Prostejov


Kvalifikované týmy / Qualified teams

CHLAPCI / BOYS
1. BRAZIL
2. CANADA
3. COLOMBIA
4. CZECH REPUBLIC
5. FRANCE
6. GERMANY
7. GREAT BRITAIN
8. HONG KONG
9. JAPAN
10. KOREA
11. MAROCCO
12. PAKISTAN
13. PERU
14. SLOVAKIA
15. TURKEY
16. USA
DÍVKY / GIRLS
1. ARGENTINA
2. AUSTRALIA
3. BRAZIL
4. CANADA
5. CZECH REPUBLIC
6. EGYPT
7. GERMANY
8. GREAT BRITAIN
9. JAPAN
10. KOREA
11. MAROCCO
12. PARAGUAY
13. ROMANIA
14. SERBIA
15. SLOVAKIA
16. USA